Jag har under ett antal år

lärt känna familjen Castagnari.

Jag och min familj har också

besökt familjen Castagnari ett flertal

gånger under åren som gått. Tack vara

denna vänskap som har byggts upp

har jag möjlighet att ta hem spel på

beställning.

Tel: 0707-626067

www.castagnari.com